?

Log in

No account? Create an account

[Scans] Junon January 2011AAA, Nishijima Takahiro, Atae Shinjiro, Miura ShoheiSeto Koji, Yamamoto Yusuke, Daito Shunsuke, Yanagishita Tomo


Various Pages
Potato, January 2011 - Nishijima Takahiro, Atae Shinjiro, Samurai7, Seto Koji


Duet January 2011 - Atae Shinjiro, Miura Shohei, Samurai7, Seto Koji


Myojo January 2011 - AAA, Miura Shohei, Yamamoto Yusuke


Gyao December 2010 - Yamamoto Yusuke, Seto Kojisource: www.shishangzazhi.com/

[Scans] Junon December 2010
Nishijima Takahiro & Atae ShinjiroSeto Koji, Yamamoto Yusuke, Miura Shohei, Kaku Kento, Daito Shunsuke

 
Various Pages

[Scans] Only Star no. 38 & no.45

Only Star no. 38 - Nishijima Takahiro
Only Star no. 45 - AAA source:  onlystar   

[Scans] Junon November 2010


AAA

Seto Koji, Yamamoto Yusuke, Miura Shohei, Kaku Kento, Daito Shunsuke 

Various Pages
 

[Scans] Duet & Potato December 2010

Duet December 2010 - Nishijima Takahiro, Shohei Miura, Atae Shinjiro, Seto Koji


Potato December 2010 - Nishijima Takahiro, Seto Koji


ctedit: www.shishangzazhi.com/